FRYER "MADE IN THAILAND"(1) | COOKING MACHINE(12) | COATING MACHINE(2) | MIXER MACHINE(2) | OTHER MACHINE(3) | HI-COOK PARTNER(6)
  COOKING MACHINE
FRYER(4)| OVEN(4)| STEAMER(2)| SMOKE HOUSE(2)
[ +zoom ]
ELECTRIC FRYER : เครื่องทอดระบบไฟฟ้ารุ่น "DENC"

 ELECTRIC FRYER
จุดเด่นของเครื่อง
  • เครื่องทอดระบบไฟฟ้าเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  • ระบบการหมุนเวียนน้ำมัน สามารถติดตั้งได้ขึ้นอยู่กับความต้องการผู้ใช้งาน
  • อนุภาคอัลฟาจะแผ่ลงไปในน้ำมันเพื่อรักษาอายุการใช้งานให้นานขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

BC OVEN
SMOKE HOUSE
STEAME COOKER : ตู้อบไอน้ำ
HYBRID STEAMER : เครื่องอบไอน้ำระบบสายพานรุ่น "VH"
SPIRAL OVEN : เครื่องอบ SPIRAL PEGASUS
INFRARED OVEN : เครื่องย่างรุ่น "BB"
SUPER STEAM OVEN : เครื่องอบซุปเปอร์สตรีมรุ่น "BSCE"
AIRFORCE OVEN : เครื่องอบลมร้อนรุ่น "IMPJ"
HEAT EXCHANGER FRYER : เครื่องทอดระบบแลกเปลี่ยนความร้อนรุ่น "DLNC"

Copyright by hicook.co.th
Engine by MAKEWEBEASY