HI-COOK SERVICE TEAM
จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ HI-COOK (Thailand) Co., Ltd  
 
นอกจาก HI-COOK Test Kitchen ที่เป็นเหตุผลหนึ่ง เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการลงทุนแล้วน้้น อีกส่วนหนึ่งที่เรามีและให้ความสำคัญกับลูกค้าของเรา คือ "HI-COOK Service Team" 

ที่คอยให้บริการและดูแลเครื่องจักร ตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาทดลองสินค้า ไปจนถึงกระบวนการติดตั้ง และแนะนำเครื่องจักรก่อนการเริ่มใช้งาน
ตลอดจนในกรณีที่เครื่องจักรมีปัญหาจากการใช้งาน

โดยทาง
"HI-COOK Service Team" จะเข้าไปให้บริการในการแก้ไขปัญหาพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อรักษาไว้ซึ่งการผลิตของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะนี้คือสิ่งที่เราอยากให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า

เมื่อท่านตัดสินใจซื้อสินค้ากับทาง
“HI-COOK” ท่านจะได้รับทั้งสินค้าและการบริการจากเรา


 

                                                       
   
 
 
     
 


 
 
 

Copyright by hicook.co.th
Engine by MAKEWEBEASY